ตัวอย่างผลงาน

ฉากกั้นห้องแบบทึบตัวอย่างฉากกั้นห้องกั้นแอร์แบบญี่ปุ่นลายเมเปิ้ล

ฉากกั้นแอร์ตัวอย่างฉากกั้นห้องกั้นแอร์แบบญี่ปุ่นลายเมเปิ้ล

ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่นตัวอย่างฉากกั้นห้องกั้นแอร์แบบญี่ปุ่นลายเมเปิ้ล

ฉากกั้นห้องตัวอย่างฉากกั้นห้องกั้นแอร์แบบญี่ปุ่นลายต้นไผ่

ฉากกั้นห้องกั้นแอร์ตัวอย่างฉากกั้นห้องกั้นแอร์แบบญี่ปุ่น

ฉากกั้นห้องตัวอย่างฉากกั้นห้องกั้นแอร์แบบญี่ปุ่นใช้กั้นระหว่างห้องนอน ห้องทำงาน ห้องครัว สำหรับคอนโด

ฉากกั้นแอร์แบบญี่ปุ่นตัวอย่างฉากกั้นห้องกั้นแอร์แบบญี่ปุ่นช่วยแบ่งพื้นที่ห้องนอนใหญ่ให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น

ฉากกั้นห้องแบบญี่ปุ่นตัวอย่างฉากกั้นห้องกั้นแอร์แบบญี่ปุ่นลายเมเปิ้ล

ฉากกั้นห้องตัวอย่างฉากกั้นห้องกั้นแอร์แบบทึบ PVC ใช้แบ่งพื้นที่ห้องนอนกับห้องแต่งตัวให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น

ฉากกั้นห้องแบบทึบตัวอย่างฉากกั้นห้องกั้นแอร์แบบทึบ PVC ช่วยแบ่งห้องนอนใหญ่เพื่อใช้กั้นเป็นห้องพระ

error: Content is protected !!